This is the title of the web page
Left Banner (Left Skyscraper)
Right Banner (Right Skyscraper)
Browsing Tag

ಸಹಕಾರಿ

ಧಾರವಾಡ: ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯ. ‘ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಎಂಬುದು ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿ.ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ದಿ. ಎಸ್.ಎಂ. ಹೊಳೆಯಣ್ಣವರ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ…
Read More...